تب‌های اولیه

پول
49% (56 رای)
وفاداری و قدر شناسی
12% (14 رای)
درک متقابل وتفاهم
21% (24 رای)
دوست داشتن
12% (14 رای)
مثبت نگر بودن
5% (6 رای)
تمام آرا: 114