تب‌های اولیه

پول
48% (56 رای)
وفاداری و قدر شناسی
13% (15 رای)
درک متقابل وتفاهم
21% (25 رای)
دوست داشتن
12% (14 رای)
مثبت نگر بودن
6% (7 رای)
تمام آرا: 117